Zielsetzung des Vereines

Der Kulturverein „Über d´ Grenz“ e. V. setzt es sich zur Aufgabe, einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten kulturellen Austausch zwischen Bayern und Böhmen zu initiieren und durchzuführen.
Er will ferner die Erneuerung des gemeinsamen Lebensgefühls im bayerisch-böhmischen Raum durch Förderung von Kommunikation und Aktionen, durch gemeinschaftliche kulturell ausgerichtete Projekte, wie Konzerte,

Musikevents und Ausstellungen mit möglichst hoher Einbeziehung der Bevölkerung, speziell auch der Jugend, zum Zweck des Dialoges, des Verständnisses für unterschiedliche Lebensführungen und der Wiederbelebung von traditionellen Bräuchen fördern und durchführen. Durch diese Aktivitäten soll die gesamte Region beiderseits der Grenze in ihrer Attraktivität gefördert werden.

Stanovené cíle kulturního sdružení

Kulturní občanské sdružení „Über d´ Grenz´ e. V.“ („Přes hranici“) si klade za úkol, iniciovat a realizovat na udržitelnost zaměřenou kulturní výměnu mezi Bavorskem a Čechy.
Dále chce za pokud možno co nejvyššího zapojení obyvatel, obzvláště také mládeže, prostřednictvím podporování komunikace a akcí, pomocí společných kulturně zaměřených projektů, jako jsou koncerty, hudební události a výstavy v bavorsko-českém regionu podpořit a realizovat obnovení společného životního cítění, za účelem dialogu, porozumění pro rozdílné způsoby života a znovuoživení tradičních zvyklostí.

Těmito aktivitami má dojít k zvyšování atraktivity celého regionu po obou stranách hranice.
Sídlo sdružení je v bavorském Zwieslu.