Wieder zusammen! Tschechisch-bayerische Begegnung an der Grenze

Gemeinsam gegen Resignation - sich gegenseitig stärken! Wie das geht? Wieder gemeinsam!

"Lasst uns rausgehen, uns persönlich treffen und wieder erfahren, wie schön es ist, miteinander zu reden, uns gegenseitig unsere Fähigkeiten zu zeigen. Lasst uns die Entfremdung voneinander ändern, die in den vergangenen Jahren während der Pandemie entstanden ist."

Dies ist das Ziel des kommenden großen Projekts unseres bayerisch-tschechischen Kulturvereins Über d´Grenz e.V., das als Jubiläums-Bayerisch-böhmischer Sonntag im XXL-Format am 24. September am Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein - Alžbětín sowie direkt im Ort stattfinden wird.

Aus dem breiten Spektrum von Events komprimiert in einen tollen und entspannten Sonntag:

- Theateraufführungen von tschechischen und deutschen Theaterkünstlern

- ein Treffen von tschechischen und bayerischen Musikern und Gruppen verschiedener Musikrichtungen auf zwei oder drei Bühnen

- Folkloredarbietungen von Kindern aus Železná Ruda und Lindberg

- Preiswettbewerb für Kinder

- Präsentation und Angebot von kulinarischen nationalen Spezialitäten und regionalen Produkten

- eine Sonderausstellung in der Galerie "Kuns(t)räume" mit einem Präsentationsraum der Region Pilsen und ARBERLAND REGio

- Grenzgemeinden stellen sich und ihre Region vor.

Das Projekt wird bereits durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die Pilsner-Kreis-Bezirksregierung und die Partner des Kulturvereins unterstützt.

Der Hauptorganisator möchte alle Vereine, Organisationen, Interessengruppen, Freiwillige Feuerwehren usw.  aus der Region Zwieseler Winkel ansprechen und einladen, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Vielleicht in Form einer Präsentation, Demonstration ihrer Aktivitäten und Fähigkeiten. Wenn diese Interesse haben, können sie nach Absprache kostenlos einen Imbissstand betreiben.

Verbände, Organisationen und Feuerwehren von der tschechischen Seite sind zur gegenseitigen Teilnahme eingeladen.Bitte kontaktieren Sie uns unter

Susanne Vilsmeier-Wenzl, Tel.004915115682020, E-Mail kulturverein@czechpoint.de

Znovu spolu! Česko – bavorské setkání na hranici

Společně proti rezignaci - Posilujeme se navzájem! Jak? Znovu spolu!

„Pojďme ven, setkejme se osobně a zjistěme opět, jak je to skvělé spolu hovořit, ukázat si navzájem své dovednosti. Pojďme změnit naše vzájemné odcizení, vzniklé v předešlých letech v průběhu pandemie.“

Takový cíl si dává připravovaný projekt našeho česko-bavorského kulturního sdružení Přes hranici z.s., který se bude konat jako jubilejní Česko-bavorská neděle ve formátu XXL u hraničního nádraží v Alžbětíně a Bavorské Rudě dne 24. září.

Z pestré nabídky akcí komprimovaných do jednoho úžasného a pohodového nedělního dne:

− divadelní vystoupení českých a německých divadelníků

− setkání českých a bavorských hudebních interpretů a skupin různého hudebního žánru na dvou až třech pódiích

− folklorní vystoupení dětí ze Železné Rudy a Lindbergu

− soutěž pro děti o ceny

− prezentace a nabídka kulinářských národních specialit a regionálních produktů

− mimořádná výstava v galerii „Kuns(t)räume“ s prezentační místností Plzeňského kraje a ARBERLAND REGio

− příhraniční obce prezentují sebe a svůj region

Projekt již podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Plzeňský kraj a partneři kulturního sdružení.

Na tomto místě chceme oslovit a přizvat všechny spolky, organizace a zájmové skupiny z Železnorudského regionu, dobrovolné hasičské sbory atd., aby se k akci přidaly a zúčastnily se jí. Třeba formou své prezentace, ukázky činnosti a dovednosti. V případě zájmu jim po dohodě bude umožněn bezplatný provoz stánku s občerstvením.

Recipročně jsou přizvány spolky, organizace a hasiči i z bavorské strany.

Kontakt na pořadatele: Ivan Falta, tel. 774 664 013, email kulturverein@czechpoint.de

 

iebe Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins,

unser Verein veranstaltet am Sonntag, den 24.09.2023 eine Großveranstaltung an der Grenze zwischen Bayerisch Eisenstein und Železná Ruda-Alžbětín. Anlass sind die vierundzwanzig vorangegangenen Bayerisch-Böhmischen Sonntage, die wir im Laufe der Jahre organisiert haben.

Nun haben wir uns vorgenommen, aus der Jubiläumsveranstaltung einen Bayerisch-Böhmischen Sonntag XXL zu machen und daraus ist bei der Planung ein Projekt entstanden, das sich - wie wir meinen - wirklich sehen lassen kann. Das Projekt heißt „Wieder zusammen! Begegnung an der bayerisch-böhmischen Grenze" und sein Hauptziel ist, dass sich möglichst viele Vereine rund um das Eisensteiner Tal zusammenschließen und mitmachen, dass man sich wieder persönlich trifft und feststellt, wie toll es ist, persönlich miteinander zu reden, sich gegenseitig sein Können zu zeigen, miteinander zu wetteifern. Es geht darum, die gegenseitige Entfremdung, die in den letzten Jahren durch die Pandemie entstanden ist, zu überwinden.

Es geht also um noch viel mehr als bisher bei dieser Begegnung von tschechischen und bayerischen Kindern, Jugendlichen, Musikern und zahlreichen Besuchern in einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm auf drei Bühnen, komprimiert auf einen schönen und entspannten Sonntagtag.

Mit diesem Projekt wollen wir auch die breite Öffentlichkeit erreichen und ihr Interesse für die entstehende grenzüberschreitende Kulturszene wecken.

Unterstützt und gefördert wird das Projekt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Pilsner Kreis, Arberland REGio, der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, der Stadt Železná Ruda, dem Tourismusverband Pošumaví, der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald und weiteren Partnern wie dem Naturpark Bayerischer Wald und der Galerie Kuns(t)räume.

Zu erwähnen ist noch, dass an diesem Festivaltag in der Arberlandhalle die „Pilztage" stattfinden, sowie am Nachmittag Sonderführungen in den NaturparkWelten.

Wir selbst betreiben diesmal keinen Stand mit Bewirtung, diese kommt aber keineswegs zu kurz, an jedem Standort gibt es welche, die entweder bayerische oder böhmische Spezialitäten anbieten. Dazu kommen die örtlichen Gastronomiebetriebe. Auf dem Dorfplatz, wo sich die Bühne I befindet, werden wir allerdings mit einem Präsentationsstand vertreten sein. Wer hier zeitweise mithelfen möchte, ist herzlich willkommen, ebenso Leute, die bei kleineren Aufbauarbeiten helfen können.

Im Anhang findet ihr das Programm und den Lageplan der drei Bühnen.

Wir würden uns freuen, euch und eure Freunde und Bekannten bei diesem Fest begrüßen zu dürfen.

Für den gesamten Vorstand mit seinen Aktiven

Ivan und Susanne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové sdružení a přátelé našeho sdružení,

naše sdružení pořádá v neděli 24.09.2023 velkou akci na hranici Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda-Alžbětín. Pohnutkou k tomu je dvacet čtyři předchozích bavorsko-českých nedělí, které jsme v průběhu let uspořádali.

Tudíž jsme se rozhodli z jubilejní akce udělat Bavorsko-českou neděli XXL, a to vyústilo v plánování projektu, který - podle našeho názoru - opravdu stojí za vidění. Projekt se jmenuje "Znovu spolu! Setkání na česko-bavorské hranici" a jeho hlavním cílem je, aby co nejvíce spolků z celého Železnorudského údolí spojilo své síly a zúčastnilo se, aby se lidé opět osobně setkali a uvědomili si, jak je skvělé si osobně popovídat, ukázat si své dovednosti, zasoutěžit si. Jde o překonání vzájemného odcizení, které v posledních letech vzniklo v důsledku pandemie.

Jde tedy o mnohem víc než dříve při tomto setkání českých a bavorských dětí, mládeže, hudebníků a četných návštěvníků v pestrém programu na třech pódiích, komprimovaném do krásného a pohodového nedělního dne.

Tímto projektem chceme také oslovit širokou veřejnost a vzbudit její zájem o vznikající přeshraniční kulturní scénu.

Projekt podporují a propagují Česko-německý fond budoucnosti, Plzeňský kraj, Arberland REGio, obec Bayerisch Eisenstein, město Železná Ruda, Turistický spolek Pošumaví, Prázdninový region Národního parku Bavorský les a další partneři, například Přírodní park Bavorský les a Galerie Kuns(t)räume.

Za zmínku stojí také to, že v tento festivalový den budou v hale Arberlandhalle probíhat " Dny hub" a v odpoledních hodinách speciální komentované prohlídky v NaturparkWelten.

Stánek s občerstvením tentokrát sami provozovat nebudeme, ale v žádném případě to nebude zanedbáno; na každém stanovišti budou návštěvníkům nabízeny buď bavorské, nebo české speciality. Kromě toho jsou k dispozici místní gastronomické podniky. Prezentační stánek však budeme mít a to na návsi, kde se nachází pódium I. Každý, kdo by zde chtěl dočasně vypomáhat, je velmi vítán, stejně jako pomocníci, kteří mohou pomoci s drobnými přípravnými pracemi.

V příloze naleznete program a mapu umístění tří pódií.

Rádi vás i vaše přátele a známé na tomto festivalu přivítáme.

Za celé představenstvo s jeho aktivními členy

Ivan a Susanne

Zurück