Bayern und Böhmen singen Weihnachtslieder

Unsere Veranstaltung Bayern und Böhmen singen Weihnachtslieder, die wir vor 10 Jahren (!) ins Leben gerufen haben, fand dieses Jahr am Mittwoch, den 13.12.2023 in der ARBERLANDHALLE in Bayerisch Eisenstein. Unterstützt wurde unser Verein dabei von der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, der Arberland REGio und der Stadt Železná Ruda.

Der Höhepunkt dieses besinnlichen Abends war der Auftritt des Kinderfolkloreensembles Hořec & Hořeček aus Železná Ruda. Wir Erwachsenen versuchten mitzuhalten und sangen tschechische und deutsche Weihnachtslieder.

Der Nikolaus mit Teufel und Engel hat kleine Geschenke für die Kinder gebracht. Der Deggendorfer Mythenforscher Jakob Wünsch (der selbst dem Nikolaus aus den Augen gefallen zu sein scheint :-) las zwei kurze Weihnachtsgeschichten, die ins Tschechische übersetzt wurden. Musikalisch begleitet wurde der Abend vom preisgekrönten Musiker Hermann Hupf aus Bischofsmais. Nach dem offiziellen Programm kamen die Besucher zum gemütlichen Beisammensein zusammen. Anwesend waren auch einige Mitglieder des Tschechisch-Bayerischen Stammtisches Deggendorf, die auch einige tschechische Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben, die derzeit ein Jahr an den Schulen in Deggendorf und Zwiesel verbringen. Eingeladen waren auch die Partner des sehr erfolgreichen Projekts "Wieder zusammen! Begegnung an der bayerisch-tschechischen Grenze".

Kurz zur Vorgeschichte: Unsere seit 2013 wiederkehrende Veranstaltung „Bayern und Böhmen singen Weihnachtslieder“ knüpft von Anfang an an die in der Tschechischen Republik bestehende Aktion „Česko zpívá koledy“ (Böhmen singt Weihnachtslieder) des Moldau-Elbe-Zeitungsverlags an, die jährlich zeitgleich an verschiedenen Orten in der gesamten Tschechischen Republik und teilweise auch im Ausland durchgeführt wird. Einen Rückblick auf diese 10 Jahre in Bildern haben wir unter https://eu.zonerama.com/IvanFa/Album/10555323 veröffentlicht.

Der Eintritt in den Saal und ein kleiner weihnachtlicher Imbiss, der von unserem Verein organisiert wurde, waren frei. Die Öffentlichkeit von beiden Seiten der Grenze war herzlich eingeladen.

-------------------------------------------------------

Naše akce "Česko a Bavorsko zpívají koledy", kterou jsme zahájili před 10 lety (!). Letos jsem ji pořádali ve středu 13.12.2023 v ARBERLANDHALLE v Bayerisch Eisenstein. Akci podpořily obec Bayerisch Eisenstein, Arberland REGio a město Železná Ruda.

Vrcholem tohoto rozjímavého večera bylo vystoupení dětského folklorního souboru Hořec & Hořeček ze Železné Rudy. My dospělí jsme se pokusili držet krok a zazpívli české a německé vánoční koledy.

Objevil se i Mikuláš s čertem a andělem s drobnými dárky pro děti. Badatel mýtů Jakob Wünsch z Deggenorfu (který jako by Mikulášovi sám z oka vypadl :-) přečetl dva krátké vánoční příběhy, které byly přeloženy do češtiny. Večerem provázel oceňovaný hudebník Hermann Hupf z Bischofsmaisu. Po skončení oficiálního programu se návštěvníci sesedli spolu na příjemné posezení. Přítomni byli také někteří členové česko-bavorského štamtyše Deggendorf, kteří s sebou přivedli i některé české studenty, kteří v současné době tráví rok ve školách v Deggendorfu a Zwieselu. Pozváni byli také partneři proběhého a velmi úspěšného projektu "Znovu spolu! Setkání na česko-bavorské hranici".

Krátce k historii: Naše akce "Bavorsko a Čechy zpívají koledy", která se opakuje od roku 2013, je od počátku spojena s kampaní "Česko zpívá koledy", kterou v České republice pořádá vydavatelství novin Moldau-Elbe a která se každoročně koná ve stejnou dobu na různých místech České republiky a někdy i v zahraničí. Přehled těchto deseti ročníků jsme zveřejnili v obrázcích na https://eu.zonerama.com/IvanFa/Album/10555323.

Vstup do sálu a malé vánoční občerstvení pořádané naším sdružením bylo zdarma. Veřejnost z obou stran hranice byla velmi vítána.

Zurück