Böhmen und Bayern singen Weihnachtslieder

Endlich, nach zweijähriger Corona-Pause konnte der Kulturverein Über d`Grenz aus Zwiesel zusammen mit der Folkloregruppe Hořec+Hořecek aus Železná Ruda wieder ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen planen. Seit 2013 beteiligt sich der Verein an dieser Veranstaltung , bei der gleichzeitig in ganz Böhmen gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden als Zeichen für gemeinsames Streben nach Frieden. Mal diesseits und mal jenseits der Grenze wurde gesungen. Heuer allerdings wählte man einen eigenen Termin, da die tschechische Gruppe am gemeinsamen Termin schon vergeben war. Nun drohte der dritte Ausfall, da in Železná Ruda eine starke Erkältungswelle grassiert, es wurde sogar die Schule deswegen geschlossen und von den etwa 20 Kindern der Gruppe Hořeček (den „Enzianchen“) war der Großteil erkrankt. Trotzdem kam Barbora Kučeravá mit ihrer Resttruppe und es wurde eine wunderschöne Veranstaltung im Saal des Infozentrums in Železná Ruda. Seit der letzten Veranstaltung 2019 sind in der Musikantengruppe Hořec neue Gesichter zu sehen. Verstärkt wurden sie von Emil Kronschnabl und Max Straub vom Verein Über d`Grenz (auch hier hatte es krankheitsbedingte Ausfälle gegeben). So wurde schnell noch etwas geübt und die Gäste konnten sich schon stärken bei Glühwein und Kinderpunsch, süßem Gebäck und Chlebičky. Barbora Kučeravá, Ivan Falta und Doris Thomas (vom Verein Über d`Grenz) begrüßten die Gäste, unter ihnen auch Bürgermeister Michael Herzog aus Bayerisch Eisenstein und 2.Bürgermeister Petr Najman aus Železná Ruda und eine Abordnung des befreundeten tschechischen Stammtisches aus Deggendorf, die auch tschechische Austauschschülerinnen mitgebracht hatten. Dann wurden Notenblätter verteilt, so konnte auch das Publikum kräftig mitsingen und zwar sowohl deutsch als auch tschechisch. Den Beginn machte das „Kommet ihr Hirten“, zuerst auf tschechisch, dann auf deutsch. Dieses Lied kommt ja ursprünglich aus Böhmen. Die Musiker hatten sich gut verständigt und Barbora sang mit ihrer Kindergruppe und führte sie mit Tanzfiguren auch durch den ganzen Saal. Wunderschön waren die Kleinen in ihren Trachten, aber auch die tschechischen Musikanten waren in schmucken Trachten erschienen. Abwechselnd wurden jetzt tschechische und deutsche Lieder gesungen, beim Hirtenlied „Půjdem spolu do Betléma“ wiegten die Kinder mit ihren Gesten das Jesuskind in den Schlaf. Bewundernswert, wie sie totz der reduzierten Truppe ihre Tänzchen meisterten, liebevoll geführt von Barbora. Beim „Es wird scho glei Dumpa“ sangen auch die Tschechen mit, die Großen wie die Kleinen. Den Abschluss bildete das wohl meist gesungene tschechische Weihnachtslied „Narodil se Kristus Pán“, und man merkte nicht mehr, wer Bayer oder Böhme ist. Der Mythenforscher Jakob Wünsch aus Deggendorf wurde kurzerhand aufgrund seiner wallenden Haarpracht zum Nikolaus bestimmt, um den Kindern die liebevoll vorbereiteten Geschenk-Säckchen zu überreichen. Anschließend war noch viel Zeit, bei Punsch und Glühwein Gedanken auszutauschen, allgemein war man sich einig, dass es höchste Zeit sei, die gemeinsamen Kontakte wieder zu intensivieren, hatten sie doch unter Corona sehr gelitten. So streben die Musikanten aus Zwiesel und Železná Ruda an, gemeinsame Auftritte zu intensivieren, auch wurden Kontakte geknüpft zwecks individuellem Sprachaustauschs. Trotz der Einschränkungen war es ein sehr gelungener Abend, der auch bei den etwa 60 Besuchern einen großen Eindruck hinterlassen hat und hoffentlich einen Anstoß zu vielen gemeinsamen Aktionen im Neuen Jahr gibt.

Allen ein gutes Neues Jahr – Veselý Nový Rok !

Čechy a Bavorsko zpívají vánoční koledy

Konečně se po dvouleté přestávce od korony podařilo kulturnímu spolku Über d´ Grenz ze Zwieselu společně s folklorním souborem Hořec+Hořecek ze Železné Rudy opět naplánovat společnou akci zpívání vánočních koled. Od roku 2013 se sdružení účastní této akce, při níž se v celých Čechách současně zpívají vánoční koledy na znamení společného úsilí o mír. Koledy se zpívaly jak na této, tak na druhé straně hranice. Letos byl však zvolen vlastní termín, protože česká skupina byla již ve společném termínu obsazena. Nyní hrozilo třetí zrušení, protože v Železné Rudě byla silná vlna nachlazení, dokonce i škola byla kvůli tomu zavřená a většina z 20 dětí z dětské skupiny Hořeček byla nemocná. Přesto přišla Barbora Kučeravá se svým zbývajícím souborem a v sále informačního centra v Železné Rudě se z toho vyklubala nádherná akce. Od poslední akce v roce 2019 se v hořecké kapele objevily nové tváře. Posílili je Emil Kronschnabl a Max Straub ze sdružení Über d´ Grenz (i zde chyběli další muzikanti a zpívající kvůli nemoci). Rychle se tedy ještě trochu zacvičilo a hosté se již mohli posilnit svařeným vínem a dětským punčem, sladkým pečivem a chlebíčky. Barbora Kučeravá, Ivan Falta a Doris Thomas (ze spolku Über d´ Grenz) přivítali hosty, mezi nimiž byli starosta Michael Herzog z Bayerisch Eisensteinu a místostarosta Petr Najman ze Železné Rudy a delegace spřáteleného českého štamgastského stolu z Deggendorfu, která s sebou přivezla i české studenty na výměnný pobyt. Poté byly rozdány noty, aby si mohli zazpívat i diváci, a to jak v němčině, tak v češtině. První písní byla "Kommet ihr Hirten", nejprve v češtině, poté v němčině. Tato píseň pochází původně z Čech. Muzikanti spolu dobře komunikovali a Barbora si se svou skupinou dětí zazpívala a také je provedla celým sálem s tanečními figurami. Ti nejmenší byli krásní ve svých tradičních krojích, ale i čeští muzikanti byli oblečeni v krásných tradičních krojích. Střídavě se zpívaly české a německé písně a při pastýřské písni "Půjdem spolu do Betléma" děti svými gesty kolébaly Ježíška ke spánku. Je obdivuhodné, jak zvládli své malé tanečky i přes zmenšený soubor, který Barbora s láskou vedla. Češi si také zazpívali "Es wird scho glei Dumpa", ti velcí i ti malí. Ve finále zazněla asi nejzpívanější česká vánoční píseň "Narodil se Kristus Pán" a už nebylo jasné, kdo je Bavorák a kdo Čech. Badatel mýtů Jakob Wünsch z Deggendorfu byl kvůli svým vlajícím vlasům bez okolků jmenován Mikulášem, aby dětem předal s láskou připravené dárkové balíčky. Poté byla spousta času na výměnu názorů u punče a svařeného vína. Obecně se shodli na tom, že je nejvyšší čas opět zintenzivnit společné kontakty, protože za vlády korony značně utrpěly. Hudebníci ze Zwieselu a Železné Rudy usilují o zintenzivnění společných vystoupení a kontakty byly navázány i za účelem individuální jazykové výměny. Navzdory omezením to byl velmi úspěšný večer, který zanechal velký dojem i na zhruba 60 návštěvnících a snad bude impulsem pro mnoho společných aktivit v novém roce.

Šťastný nový rok všem - Veselý Nový Rok !

Zurück