Zielsetzung / Stanovené cíle

Wer sind wir

An unserem Kulturverein "Über d' Grenz" e.V. können sich Menschen aus Bayern und Böhmen anschließen, welchen gute nachbarschaftliche Beziehungen am Herzen liegen. Bereits seit dem Jahr 2007 führen wir grenzüberschreitende Veranstaltungen und Projekte, wie Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Kulturfahrten u.v.m durch.

Kdo jsme

Do našeho kulturního sdružení Přes hranici se mohou zapojit lidé z Čech i Bavorska, kterým leží na srdci dobré sousedské vztahy. Už od roku 2007 organizujeme přeshraniční akce a projekty, jako jsou výstavy, hudební akce, kulturní výlety atd.

Uns geht es...

... vorwiegend um die Durchführung, Beteiligung und Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen. "Durch s 'Reden kemman d'Leut z'amm" sagt man in Bayern. Die gute Nachbarschaft muss von unten her, also aus der Bevölkerung wachsen.

Jsme tu...

... zejména pro pořádání a podporu kulturních akci. V Bavorsku se říká: "Durch s'Reden kemman d'Leut z'amm", česky to znamená: "lidé se sbližují společným povídáním". Dobré sousedské vztahy rostou odspoda.

Wir sind überzeugt...

... dass unsere Vereinsarbeit einen wichtigen Beitrag zu einer guten Nachbarschaft zwischen Bayern und Böhmen leisten kann. Denn der Grenzraum war kulturell, wirtschaftlich und gesellschaftlich über Jahrhunderte hinweg eng miteinander verbunden.

Jsme přesvědčeni...

... že naše práce přispívá k dobrým sousedským vztahům obyvatel Čech a Bavorska. Těžiště naši působnosti je v oblasti Šumavy a Bavorského lesa, tedy v prostoru, který byl po celá staletí tradičně úzce propojen kulturně, ekonomicky i společensky.

Erneuerung des gemeinsamen Lebensgefühls

Der Kulturverein „Über d´ Grenz“ e. V. setzt es sich zur Aufgabe, einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten kulturellen Austausch zwischen Bayern und Böhmen zu initiieren und durchzuführen.
Er will ferner die Erneuerung des gemeinsamen Lebensgefühls im bayerisch-böhmischen Raum durch Förderung von Kommunikation und Aktionen, durch gemeinschaftliche kulturell ausgerichtete Projekte, wie Konzerte, Musikevents und Ausstellungen mit möglichst hoher Einbeziehung der Bevölkerung, speziell auch der Jugend, zum Zweck des Dialoges, des Verständnisses für unterschiedliche Lebensführungen und der Wiederbelebung von traditionellen Bräuchen fördern und durchführen. Durch diese Aktivitäten soll die gesamte Region beiderseits der Grenze in ihrer Attraktivität gefördert werden.

Obnovení společného životního cítění

Kulturní občanské sdružení „Über d´ Grenz´ e. V.“ („Přes hranici“) si klade za úkol, iniciovat a realizovat na udržitelnost zaměřenou kulturní výměnu mezi Bavorskem a Čechy.
Dále chce za pokud možno co nejvyššího zapojení obyvatel, obzvláště také mládeže, prostřednictvím podporování komunikace a akcí, pomocí společných kulturně zaměřených projektů, jako jsou koncerty, hudební události a výstavy v bavorsko-českém regionu podpořit a realizovat obnovení společného životního cítění, za účelem dialogu, porozumění pro rozdílné způsoby života a znovuoživení tradičních zvyklostí.